Hangi Sektörler Katılım Göstermelidir?

Madencilik:

Kırma, Eleme, Taşıma ve Depolama

Çimento Fabrikaları:

Taş ocakları, açık depolama, kurutma ve önharmanlama

Limanlar:

Yükleme ve boşaltma

Taş Ocakları:

Primer ve sekonder konveyörler

Karayolları:

Tünel açma, toprak taşıma

Enerji Santralleri:

Önharmanlama, açık boşaltma, depolama ve kurutma

Şeker Fabrikaları:

Ham şekerpancarı taşımacılığı

Kağıt Fabrikaları:

Devirme, doldurma, yıkama

Demir Çelik Fabrikaları:

Demir cevheri taşımacılığı, yüksek fırın yükleme, cüruf toplama

Gübre Fabrikaları:

Alçı taşı ve kireç fabrikaları